ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2021

ΔΣ. ΟΡΙΣΜΟΥ ΓΣ 2022

ΛΕΚΚΑΣ ΑΕ - ΠΡΟΣΑΡΤΗΣΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2021

ΛΕΚΚΑΣ Β6 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2021

ΛΕΚΚΑΣ Β5 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2020

ΔΣ. ΟΡΙΣΜΟΥ ΓΣ 2021

ΛΕΚΚΑΣ ΑΕ - ΠΡΟΣΑΡΤΗΣΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2020

ΛΕΚΚΑΣ Β6 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2020

ΛΕΚΚΑΣ Β5 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2019

ΔΣ. ΟΡΙΣΜΟΥ ΓΣ 2020

ΛΕΚΚΑΣ ΑΕ - ΠΡΟΣΑΡΤΗΣΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2019

ΛΕΚΚΑΣ Β6 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2019

ΛΕΚΚΑΣ Β5 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2018

ΔΣ. ΟΡΙΣΜΟΥ ΓΣ 2019

ΛΕΚΚΑΣ ΑΕ - ΠΡΟΣΑΡΤΗΣΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2018

ΛΕΚΚΑΣ Β6 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2018

ΛΕΚΚΑΣ Β5 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018

Font Resize